Lapset ja perheet

Metsämörritoiminta

Metsämörri on satuhahmo, joka johdattaa lapset tutustumaan luonnon ihmeisiin ja opettaa kohtelemaan varoen kaikkea elollista. Metsämörritoiminnassa lapset rakentavat omaa luontosuhdettaan ja kiintyvät siihen omien kokemusten ja aistielämysten kautta. Näin heistä kasvaa ympäristövastuullisia kansalaisia. Toiminnassa lapsi saa leikkiä, käyttää luontaista uteliaisuuttaan ja mielikuvitustaan, etsiä, löytää, tutkia ja pohtia sekä syödä eväitään luonnossa. 

Muumien retkeilykoulu

Muumien retkeilykoulu järjestetään perheille,  5-7 -vuotiaille Muumipeikoille ja 6-10 -vuotiaille Hemuleille. Muumiretkikoulussa lapset suorittavat kahdeksan eri retkeilytaidon aihe aluetta lapsilähtöisesti, iloisesti ja liikkuen saaden jokaiselta kerralta tarran retkeilypassiinsa.

Metsämörriin ja Muumien retkeilykouluun ilmoittautumiset ja tiedustelut

Sirpa Parviainen p. 040 582 2771