Hallitus

Riihiladun hallitus

Ari Jantunen, puheenjohtaja

Mikko Kalliokoski, varapuheenjohtaja

Leinard Kohonen, sihteeri

Jäsenet

Pentti Ahlqvist

Tero Nuora

Satu Uusivirta

Ari Peltopuro

Tiina Serpilä

Jaana Keinänen

Varajäsenet